Synpunkter på verksamheten

Om ni har synpunkter eller klagomål på verksamheten, lämnar ni enklast dessa till Storfritids föreståndare, Snaedis Másdottir på storfritids@birkagarden.se.

Återkoppling ges inom en vecka och om möjligt så åtgärdar föreståndaren det eventuella klagomålet.

Vill ni sedan gå vidare med ärendet, kan ni vända er till Birkagårdens tillförordnade föreståndare Kinna Bellander, kinna.bellander@birkagarden.se