Samarbetspartners

Vi vill å det varmaste tacka alla som hjälpt oss att förverkliga Blomsterfesten – Elsa Beskows sagoverkstad. Tack för allt ert stöd, er hjälp, ert engagemang, er generositet och er kunskap. Utan Er hade Blomsterfesten – Elsa Beskows sagoverkstad, inte varit möjlig att förverkliga!


Stort tack!
Stiftelser Skandia – Idéer för livet

www.skandia.se/ideer


 
Första Sparbanksstiftelsen

www.sparbanksstiftelsenforsta.se
 
Stiftelsen Olle Engkvist, Byggmästare
 
Åke Wibergs stiftelse
www.ake-wiberg.com
 
Timmermansbrödernas Hjälpfond
 
Kronprinsessan Margaretas minnesfond


 
Åhlén-stiftelsen
 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
 
Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
 
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
 
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Familjen Beskow
 
Förlag
K. Hjelms förlag

www.hjelms.se
 
Museum
Nationalmuseum
www.nationalmuseum.se
 
Företag
Big Image (scenografiskt bildmaterial)

www.bigimagesystems.com
Ahlbins
Sara Pers-Krause, LL.M. Intellectual property, attorney at law

www.albihns.se
 
Rätt Start AB, baby- och barnprodukter

www.rattstart.se

Bidragsakuten, Jonas Griberg

www.bidragsakuten.se   
 
Brask Bygg och konsult AB

Modellsnickerier och renovering
 
PetterssonThall, Johanna Pettersson och Marie Thall

Sagodräkter, grafisk form, design, idéarbete, undervisningsmaterial, pedagogik mm.
www.petterssonthall.com
www.mariethall.com
 
Lisa Odelberg, arkitekt SAR/MSA samt textilformgivning
 
Systrarna Anderssons Hembageri
 
Ludens, Charlotte Odelberg 
Initiativtagare, idé- och utvecklingskonsultation, projektledning, undervisning, pedagogik mm.