Personal

Eva Onshagen
Förskolechef 74:an
 
 
LÖNNEBERGA

Anette Burmester
Förskollärare
Avdelningsansvarig

 

Birgitta Anrell
Förskollärare
 


Samuel Andersson

 

TOMTEBO

 

Eva-Catrin Björkström
Förskollärare
Avdelningsansvari
g

 
Carina Orrpars  


Jennie Egardsson

 


 

 

BLOMSTERMÅLA

Jenny Öhlin 
Förskollärare
Avdelningsansvarig 
 


Mina Mousdik

 


Komang Sudhiartini Norgren
 

 
Moa Söderstedt
 
 

KRYLBO


Annika Berzen - Sjukskriven
Förskollärare
Avdelningsansvarig

 

Ulrika Berglund
 


Jenny Sjölund


Lotus Öjemark

 

KÖKET

Marie Wellenfors

 
 

FAST VIKARIE BIRKAGÅRDENS FÖRSKOR
 
Lotus Öjemark