Personal


Föreståndare Ivarsudde

Oskar Norberg 08-525 230 06 / 070-6058701
Anna Öhman 073-546 07 51

Telefon Ivarsudde kollogård
0176-23 40 68

Telefon frågor innan kollostart 
Oskar Norberg 08-525 230 06
Epost: kollo@birkagarden.se