Personal

Snaedis Masdottir
Föreståndare 


Dawn Mills
Fritidsledare

   

 

Anton Ahremalm
Fritidsledare

 

 

Jeanna Bagger - Jörgenssen
Fritidsledare

 

 Sara Nygren
 Fritidsledare