Matteus

Matteus förskola ligger på Karlbergsvägen 80 och är knuten till Birkagårdens Förskolor.

Matteus har två avdelningar med barn från 1-6 år. Varje avdelning har cirka 18 barn.

Vi arbetar efter läroplanen,FN:s barnkonvention, Birkagårdsmodellen samt Stockholms Stads riktlinjer för fristående förskola.  Vi  ser  till helhetsutvecklingen hos varje enskilt barn.  Vi arbetar tema inriktat med olika projekt som på något sätt anknyter till barnens olika intressen samt läroplanens olika delar.   Vi arbetar åldersindelat och åldersintegrerat. Vi har egen kokerska . Vi har också en egen gård och utelämning varje dag.

Det här anser vi vara viktigt i vår pedagogik: 

  • Att ha en helhetssyn på barns utveckling där alla områden är lika viktiga.
  • Att uppmuntra  självständighet .
  • Ge varje barn rika möjligheter till lärande.
  • Ett stort utrymme i tid och rum för lek.
  •  Empati och medkänsla.
  • Att ha roligt.

 

En dag på Matteus:
7.30 Förskolan öppnar
8.00 -11.00 Lek och aktiviteter inne och ute
11.00-11.30 Samling med olika teman, sånger och rörelselekar
11.30-12.00 Lunch
12-13.30 Vilor. De yngre barnen sover. De äldre har lugna stunden med sagoläsning och skapande.
13.30-14.30 Lek och aktiviteter
14.30-15.00 Mellanmål15-17.30 Lek och aktiviteter
17.30 Förskolan stänger
17.30 Förskolan stänger

Avdelningar på Matteus
Du kan läsa mer om avdelningarna; Knattarna och Björnligan.