Målsättningen

Vi arbetar för att ge barnen
- Trivsel och trygghet. 
- En avstressad miljö.
- Möjlighet till aktiviteter som inte finns i stan, såsom fiske, bad, båtliv och andra naturupplevelser.
- En bra kamrat- och vuxenkontakt.
- Möjlighet att bli sedd och bekräftad som de individer barn är.
- Tillfälle att göra nya saker.
- Gruppkänsla – ”Ivarskänsla".
- Framför allt, en kul Ivarsuddeupplevelse.

Hur uppnår vi detta?
Först och främst genom att ta till vara på personalens erfarenheter och kompetens, men också genom att lyssna på barnen.
Det är viktigt att ta in nya idéer och anpassa arbetet till såväl individerna som barngruppen som helhet.

Vi lägger ner mycket tid på att se varje barn. Vi planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar. Vi anser att fasta rutiner jämte välmotiverade regler ger trivsel och trygghet.

Vi har en hel del planerade aktiviteter men lämnar också plats för egen tid till barnen, där de själva kan påverka vad de vill göra. En avstressad miljö med möjlighet att vara ensam eller söka gemenskapen är viktig för barnen då de ofta lever ett mycket
inrutat och hektiskt liv hemma i stan med skola, fritids och andra aktiviteter.

Vi har förstått att personalen har blivit väldigt viktiga personer för barnen liksom de för oss. Om detta vittnar alla brev och telefonsamtal, som kommer efter varje sommar. Vi har fått stor respons från både barn och föräldrar.

Vanliga fraser är; ”vi är som en stor familj”, ”jag vill aldrig åka hem”, ”nästa sommar vill jag stanna hela sommaren”, ”hur många år är det tills jag får bli miniledare?” eller som en förälder sa, ”Jaha, nu skall vi hem och längta efter nästa sommar. Hemma hos oss spelar det ingen roll vad vi hittar på – ingenting är roligare än Ivarsudde”.

Det härliga är att detta gäller för såväl barn som för oss i personalgruppen.