Kvartersvärdar

1kmloppis anordnas av Birkagården inom vårt kulturprogram. I år har vi hjälp av flera ideella personer, Matteus Församling och Fabaris AB. Loppisen anordnas helt utan några ekonomiska intressen. Birkagårdens syfte med 1kmloppis är att skapa en mötesplats. 

Det vi behöver hjälp med är ideella kvartersvärdar som under dagen delas upp i olika zoner. Under dagen går kvartersvärdarna runt och hälsar säljarna välkomna och informerar om våra regler samt kontrollerar att man har rätt att sälja. Detta kontrolleras med hjälp av ett adresserat kuvert tillsammans med ett id-kort som kontrolleras mot en lista med godkända adresser. Om du stöter på några problem eller diskussion som du inte kan eller vill ta, så kontakter du oss arrangörer som då hjälper dig. Du ska inte sätta dig i situationer du inte känner dig bekväm i. 

Att vara kvartersvärd innebär också att man får ett visst trafikansvar. Karlbergsvägen är en trafikled och måste vara framkomling. Din roll blir att säga åt folk som är på väg att parkera felaktigt och att kontakta oss arrangörer om ni behöver vår support.

Förra året var väldigt lyckad och uppskattat och vi tror att årets loppis kommer bli lika bra. Tillsammans gör vi denna dag fantastisk!

Vi har även en annan typ av värd som vi kallar Efter-15 värd. Huvudansvaret för är då att se till att loppisen avslutas på ett bra sätt. Att säljare inte lämnar något kvar på gatan.

Vill du hjälpa oss eller vill du tipsa om någon som vill hjälpa oss? Maila på info@birkagarden.se