Historia

Birkagårdens startades för att fylla uppenbara behov i samhället.

Det var Natanael Beskow (gift med Elsa Beskow) och Ebba Pauli som grundade Birkagården, Sveriges första hemgård. Förebilden hämtades från den engelska settlementrörelsen, ett socialt arbets-centrum som syftar till gemenskap mellan människor över alla ålders-, yrkes- och åsiktsgränser.

Settlementrörelsen uppstod som en reaktion bland de välbeställda mot industrisamhällets överutnyttjande
och förtryck av den arbetande befolkningen. 1912 startade Pauli och Beskow “Läsrummet” på Rörstrandsgatan 46. Efter några månader antogs namnet Birkagården, föreslaget av Elsa Beskow.

Natanael Beskow och Ebba Pauli valde Birkastan som en lämplig plats för Sveriges första settlement, eftersom stadsdelen dominerades helt av arbetare.

De första åren startades; ungdomsarbete i form av “klubbar”, bibliotek, studiecirklar, föredragsserier och kindergarten. Efter direkt önskemål från stadsfullmäktige grundades en barnkrubba för riktigt små barn, 1913 öppnade vi "Kindergarden".

Den första punkten i Birkagårdens program, som formulerades från början, lyder: ”Birkagården vill bereda människor från olika arbetsområden och samhällslager tillfälle att mötas som likar och dela med sig åt varandra av sin livserfarenhet.”

Stora samhällsomvandlingar har skett sedan den första tiden och genom välfärdsreformer och fördelnings-politik är klyftan mellan olika samhälls-klasser inte lika stor. Framförallt har rätten och möjligheten till utbildning utvidgats till att omfatta alla.

1915 flyttade Birkagården till lokaler på Karlbergsvägen 76 och 86. Huset nr 76 är nu rivet och har ersatts av ett nytt hus där vår största förskola, Birkagårdens förskola 74:an, har sina lokaler.

Hemgården på Karlbergsvägen 86 finns kvar och inrymmer idag många olika verksamheter. Det finns bland annat en samlingssal och verkstäder för snickeri, keramik och textil. I huset bedrivs studieverksamhet i samarbete med ABF och Sensus.

Birkagården är partipolitiskt och religiöst obunden.