Hemgård

Vad är en hemgård?
Förebilden till hemgården hämtades från de engelska settlements. Birkagården var den första hemgården i Sverige, läs mer om historien. 

Hemgårdarna har en bred verksamhet, fokus har alltid varit på en social och kulturell verksamhet, en form av allaktivitetshus. Ett hus med många olika aktiviteter som folkbildning och kultur.  Barnen och ungdomarna har spelat en stor roll i verksamheten. Hemgårdarna skapades för att fylla ett socialt behov i samhället, det ska vara en plats för människor att mötas. Hemgårdarna var först i landet med fritidsgårdar och var även bland de första i landet som hade daghem och fritidshem. 

I Stockholm finns det idag sex stycken hemgårdar. Läs mer om dem under Stockholms hemgårdar!