Fabaris AB

FABARIS  AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Birkagården.

Birkagården har till uppgift att bedriva social och kulturell verksamhet och ska söka möta behov och önskningar i ett föränderligt samhälle. Verksamheten ska bedrivas genom olika slag av barn- och ungdomsverksamhet samt folkbildningsarbete med mera. Fabaris AB har i första hand till uppgift att förvalta sitt fastighetsinnehav så att Stiftelsen Birkagården kan disponera väl fungerande lokaler som är anpassade till verksamheten. 

Följande fastigheter ingår i fastighetsbeståndet: 

  • Skålen 19, hörnan av Karlbergsvägen och Norra Stationsgatan (Karlbergsvägen 86 A och B samt Norra Stationsgatan 121)
  • Ivarsudde, Vätö