Kurser på dagtid

Vi har fem kurser för dig som är ledig dagtid och har lust att gå en kurs hos oss. Två av kurserna vänder sig till seniorer men övriga kurser är öppna för alla åldrar. 

SKRIVKURS  / STOCKHOLM FÖRR OCH NU / TEATER 60+ / YOGA 65+ / FINSNICKERI

ATT SKRIVA SITT LIV
Varje människa bär på minnen som är värda att berättas. Minnen attföravidaretillsläktochvänner eller bara bevara för sig själv. Du utgår ifrån ditt liv och väljer vad du vill skriva om.

Du skriver hemma och får respons på din text när vi ses på torsdags- förmiddagarna.

Några av kursens ledord är: Sinnenas betydelse - Person- och miljöskildring - Gestaltning - Berät- tarperspektiv.

Vi har en mycket tillåtande och trygg atmosfär i gruppen som gör att du vågar komma igång med att skriva om ditt liv. Många upplever att skriva om sitt liv är läkande.

Sagt om kursen:
“Du är bra på det du gör. Att hitta det lilla i varje människa som är av betydelse.” Mary

“Den tillåtande atmosfären fick mig att våga skriva om mitt liv” Lars

Kursstart 11 februari
Tid torsdag 9.00 - 12.00
Antal tillfällen 8
Uppehåll vecka 9 & 13
Pris 2400 kr
Lokal Tysta rummet, 5 tr
Kursledare Mia Stamming, skrivarpedagog 

STOCKHOLM FÖRR OCH NU - En vandring genom seklen 
Följ med oss från det att Stockholm grundades under tidig medeltid fram till dagens vackra och mod- erna stad. Stockholms framväxt är en spännande historia som bjuder på nya upptäckter och upplevelser för alla typer av stockholmare.

Kursen erbjuder en orientering i Stockholms historia, arkitektur, konst och sociala liv och utveck- ling. Teori varvat med museibesök och vandringar i Stockholm.

Kursen är tänkt som del två i en läsårskurs. Del ett genomförs under hösterminen.

Kursstart ett 20 januari kl. 12.00 - FULL

Kursstart två 20 januari kl. 14.00 - FULL

Tid onsdag 12.00 - 13.30 / 14.00 - 15.30
Antal tillfällen 12
Uppehåll vecka 9 & 13

Pris 1150 kr. OBS! Entré till museer ingår ej i kursavgiften.
Lokal Tysta rummet, 5 tr
Kursledare Karin Canato Källgren och Roseanna Wallinder (alternerar varannan gång). 

TEATER 60+
En kurs för dig som har teater- drömmar men inte velat eller haft möjlighet förrän nu.

Välkommen att utveckla din ut- trycksförmåga genom grundläg- gande och lustfyllda teater- och improvisationsövningar. Vi övar på att se och lyssna till varandra och att samarbeta. I gestaltningsövn- ingar får du prova på att leva dig in i olika roller och situationer.

Du får även möjlighet att under- söka arbetet med att gestalta en egen berättelse eller redan skriven text.

På ett bejakande och lustfyllt sätt och genom att prova på grunderna i teaterarbetet kommer ni att till- sammans försöka locka fram dessa skådespelare i er själva.

Det ska vara roligt med teater!

Kursstart ett 10 februari

Kursstart två 13 april

Tid onsdag 9.30 - 11.45
Antal tillfällen 6
Uppehåll vecka 9 & 13
Pris 1050 kr
Lokal Tystarummet, 5 tr
Kursledare Sara Nygren, skådespelare & dramapedagog 

YOGA 65+
Yoga kan vara ett skönt sätt att få bort uppmärksamheten från vard- agens bekymmer. Unna dig ett 90 minuterspass varje vecka och låt yogan bli din personlig resa. Du ökar koncentrationen och när- varon samtidigt som du slappnar av och ökar din förmåga att möta världen med ett leende.

Med hatha yoga stärker du din kropp och behåller smidigheten och rörligheten. Avslappningsövningar hjälper dig att öka närvaron i nuet. Under varje tillfälle vi möts fylls du med energi och glädje.

Kursstart ett 10 februari

Kursstart två 13 april

Tid onsdag 18.00-19.30
Antal tillfällen 6
Uppehåll vecka 9
Pris 1000 kr
Lokal Ateljén, 6 tr
Kursledare Magdalena Krasowski, yogalärare 

Gör en intresseanmälan»

FINSNICKERI 
En kurs för dig som vill ha en in- troduktion i snickeri. Du kan vara både nybörjare, hobbysnickare eller bara intresserad av snickeri. Du väljer ditt eget projekt i sam- råd med kursledaren. Vid första tillfället går vi igenom idéer och bestämmer vilket material du be- höver.

Snickeriverkstaden har maskiner som används inom grundläggande snickeri, likväl handmaskiner och en uppsättning handverktyg. I början går vi igenom hur maskinerna ska användas på ett säkert sätt. 

Kursstart 8 februari
Tid måndag 13.40 - 16.40 
Antal tillfällen 12 
Uppehåll vecka 9 & 13 
Pris 3200 kr exkl. material 
Lokal Snickeriet, -1 tr 
Kursledare Jack Ekeland