Bilder 20 oktober 2012

Bilderna får publiceras i redaktionellt material om Birkagården. Bilderna får inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter. Vid publicering ska fotografen Lisa Lindqvist Liljedahl vara angiven i anslutning till bilden. 

Häst och vagn på Karlbergsvägen Blomsterfesten- Elsa Beskows
sagoverkstad
Barn i inre kafét, i bakgrunden fotografen Lars Engström och hans utställning om Karlbergsvägen tagna 1967-1981. Kafét på Birkagården.