Barnomsorgsavgifter & blanketter

Stiftelsen Birkagården följer Stockholms Stads riktlinjer beträffande avgifter och tillämpar maxtaxa, för närvarande 1260 kr per månad/heltid eller 840 kr månad/deltid (upp till 30 timmar i veckan). Barnomsorgsfakturan skickas ut omkring den 10:e i den månad avgiften avser. Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vi anlitar Svea Ekonomi för fakturautskicken och hantering av våra kunders betalningar.

Vi erbjuder våra föräldrar att betala barnomsorgsavgiften via autogiro för privatpersoner.

OBS! Ingen pappersfaktura kommer att skickas ut vid betalning via autogiro. Medgivandeblankett för autogiro finns att ladda ner nedan.

Heltidsavgift 
Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg:
  • Yngsta barnet: 3 % av inkomsten, max 1 313 kr/månad.
  • Näst yngsta barnet: 2 % av inkomsten, max 875 kr/månad.
  • Nästkommande barn: 1 % av inkomsten, max 438 kr/månad.
  • Från det fjärde barnet: ingen avgift.
     
Deltidsavgift
Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan, avgiften ändras från och med augusti det år barnet fyller tre år. Samma avgift gäller för barn som är tre till fem år och går mer än 15 timmar i veckan och i fritidshemmet:
  • Yngsta barnet: 2 % av inkomsten, max 875 kr/månad.
  • Näst yngsta barnet: 1 % av inkomsten, max 438 kr/månad.
  • Nästkommande barn: 1 % av inkomsten, max 438 kr/månad.
  • Från det fjärde barnet: ingen avgift.
 
Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå gratis 15 timmar i veckan från och med augusti det år barnet fyller tre år.