Matteus kalendarium

Höstterminen 2017

18 augusti 
Planeringsdag
Förskolan stängd

4 september
APT
Förskolan stänger 15.45

3 oktober
APT
Förskolan stänger 15.45

8 november
APT
Förskolan stänger 15.45

7 december
APT
Förskolan stänger 15.45

 

Vårterminen 2018

11 januari 
APT
Förskolan stänger 15.45

16 februari
Planeringsdag
Förskolan stängd

21 mars
APT
Förskolan stänger 15.45

24 april
APT
Förskolan stänger 15.45

31 april 
Klämdag
Förskolan stängd

11 maj
Klämdag
Förskolan stängd

21 maj
APT
Förskolan stänger 15.45

15 juni
Utvärdering / planeringsdag
Förskolan stängd