74:an

Birkagårdens förskola 74:an ligger på Karlbergsvägen 74 och är knuten till Birkagården. Förskolan har fyra avdelningar med barn mellan ett och sex år. Varje avdelning har 17 till 18 barn och tre förskollärare/barnskötare. Vi arbetar efter läroplanen och Birkagårdsmodellen, där vi ser till helhetsutvecklingen hos varje enskilt barn. Vi uppmuntrar barnens utforskande och nyfikenhet. Vi respekterar barnen och lägger stor vikt vid att utveckla barnens sociala färdigheter, inte minst empati. Vi har egen kokerska och egen gård.

Det här anser vi vara viktigt i vår pedagogik:
- Att ha en helhetssyn på barns utveckling där alla områden är lika viktiga.
- Att uppmuntra barns utforskande och nyfikenhet.
- Ett stort utrymme i tid och rum för lek.
- Empati och medkänsla.
- Att ha roligt.

Exempel på aktiviteter
- Dagliga samlingar. Varje fredag är det storsångsamlingar, en för de äldre barnen och två för de yngre barnen ( våningsvis ).
- Rörelse. Bamse-gympa och Mini-Röris.
- Utflykter. Antingen till närbelägna parker, som Solvändan eller Karlbergsparken, men också heldagsutflykter med matsäck.
- Tvärgrupper. De äldsta barnen på förskolan har särskilda aktiviteter som t ex gemensamma utflykter och miljöråd.
- Lek. Allt från rollek till konstruktionslek, såväl ute som inne.

En dag på 74:ans förskola
7.30 Förskolan öppnar.
8.00 - 11.15 Lek/aktiviteter. Samling.
11.15 - 12.00 Lunch.
12.00 - 12.30 Sov- eller läsvila.
13.30 - 14.30 Lek/aktiviteter
14.30 - 15.00 Mellanmål
15.00 - 17.30 Lek/aktiviteter
17.30 Förskolan stänger