Birkagården 100 år

Den 26 oktober 1912 startades den första hemgården i Sverige som efter några månader fick namnet Birkagården. Idén härstammar från settlementrörelsen i industrialismens England och de stora klyftorna mellan rik och fattig. I Sverige spelade folkbildningsrörelsen även en avgörande roll för hemgårdarnas framväxt. Idag har hemgårdarnas roll förändrats men är inte desto mindre viktig. Den sociala verksamheten med fokus på barn och unga har alltid stått i centrum och gör det än idag. 

Hemgårdarna var pionjärer i utvecklandet av det svenska välfärdssamhället med utbildning till alla samt barnomsorg. Den stora frågan idag är hur verksamheten ska utvecklas för de närmaste 100 åren? Vilka behov finns det idag och imorgon?

100 årsjubeliumet firades mellan den 20 – 26 oktober, hela veckan var det full aktivitet i Birkagårdshuset. Programmet fylldes av föreläsningar, stadsvandringar, utställningar och tidstypisk underhållning. Birkagården driver idag bland annat fyra förskolor och ett fritidshem för årskurs 4-6.